За Фондацията

Фондация “Хомо Луденс” е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел. Сред основните ѝ проекти е издаването на списание “Homo Ludems” след 2011 г.

Фондация “Хомо Луденс” е партньор на Британски съвет – София за реализирането на проекта Кралски национален театър на живо през в периода 2012 – 2017 г. В рамките на това партньорство се реализираха извънредни прожекции в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” и  дискусии със студенти и театрали.

Фондация “Хомо Луденс” е съиздател и на друга специализирана литература в областта на сценичните изкустав като:

“Театралната практика през първото десетилетие на ХХI век”, Сборник статии, съвместно с МТФ “Варненско лято” 2012

“Театърът в България. 1989 – 2015”, автор Николай Йорданов, съвместно с Институт за изследване на изкуствата към БАН, 2016

Запознайте се с най-новия брой на списание Homo Ludens

Брой 21 от 2018г. се стреми да отрази актуалния театрален живот чрез интервюта със силни творчески личности и чрез рецензии за едни от най-интересните спектакли по театралните сцени. От събитията по света са откроени Европейските театрални награди за 2017, фестивалът „Танц през август“ в Берлин, както и спектакълът на Душан Парижек върху текста на Илия Троянов „Власт и съпротива“ в театъра в град Хановер с участието на Самуел Финци.

Виж новия брой

Проекти на Фондацията

WordPress Video Lightbox