БИЕНАЛЕ “НОВА ЕВРОПЕЙСКА ДРАМАТУРГИЯ” 2002

Венета Дойчева / По театралните сцени

HOMO LUDENS 6-7/2003

Facebook
Google+
http://homoludens.bg/articles/bienalenova-evropeiska-dramaturgia/
Twitter

ЧЕТИ СТАТИЯТА В ПО-ГОЛЯМ ЕКРАН

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox