КИБЕРПЪРФОРМАНС? (БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ИНТЕРНЕТ ТЕАТЪРА КАТО СИМПТОМАТИчНА ТЕАТРАЛНА ПРАКТИКА)

Ана Вуянович / На фокус

HOMO LUDENS 11/2005

Facebook
Google+
http://homoludens.bg/articles/kiber-performance/
Twitter

ЧЕТИ СТАТИЯТА В ПО-ГОЛЯМ ЕКРАН

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox