Tелевизия Полска TVP

излъчване: 11.06/19:00 ч. — 14.06/19:00 ч.

Пълен със заклинания обред светотатствен

Филм за Театър „Лаборатория“ на Йежи Гротовски

Режисура и сценарий: Кшищоф Домагалик

Консултант: Збигнев Ошински

Диктор: Анджей Рацлавицки

Оператор: Тадеуш  Овшанко, Йежи Пиркош

Монтаж: Барбара Константин-Пиркош

Музикално оформление: Дариуш Жебровски

„Пълен със заклинания обред светотатствен“ е един от най-важните филмови  документи, посветени на работата и дейността на Театър „Лаборатория“ (известен преди това като „Театър на 13-те реда“). Той представя творческия път и театралната доктрина на един от най-изтъкнатите реформатори на театъра от ХХ век Йежи Гротовски и неговата трупа от създаването ѝ през 1980 г.  чрез илюстрации, коментар, снимки, уникални откъси от филмовите записи на спектаклите „Акрополис“, „Трагичната история на доктор Фауст“, „Непоколебимият принц“, но най-вече чрез разкази на творците –  Гротовски, Флашен, Чешлак, Цинкутис, Рена Мирецка и Зигмунт Молик. Консултант на сценария е Збигнев  Ошински, от големите капацитети в областта на  творчеството на Йежи Гротовски.

Йежи Гротовски (роден през 1933 г. в Жешув, Полша – починал през 1999 г. в Понтедера, Италия) е театрален режисьор и теоретик, педагог и създател на метод за актьорски тренинг и изпълнение. През1955 г. завършва актьорско майсторство в Краков. Между 1955–56 г. специализира режисура в Москва, където се запознава с актьорските техники и подходи на Станиславски, Вахтангов, Таиров и Мейерхолд. През 1956–1960 г. преподава в Краковската театрална школа, където същевременно следва режисура. През 1957 г. дебютира в „Стари театър“ в Краков с пиеса на Йожен Йонеско. През 1959 г. се пренася в Ополе и там става художествен директор на „Театър на 13-те реда“. От този момент започва и изследователската му насока в полето на театъра и на актьорското изпълнение. Започва да сътрудничи с архитекта Йежи Гуравски, с когото експериментират с нова организация на театралното пространство и премахване на границата между сцена и зрителна зала. През 1962 г. „Театър на 13-те реда“ се преименува на Театър-Лаборатория. Там Гротовски прави едни от знаковите си представления, сред които „Акрополис“ по Станислав Виспянски (в няколко версии, като последната от 1967 г. завършва във Вроцлав), „Трагичната история на доктор Фаус“ от Кристофър Марлоу (1963) и др. През 1965 г. театърът затваря и се мести във Вроцлав, където се преименува на Институт за изследване на актьорския метод – Лаборатория. Там той създава „Непоколебимият принц“ по Калдерон-Словацки (1965), както и „Апокалипсис кум фигурус“ по цитати от Библията, Достоевски, Томас С. Елиът и Симон Вейл. Тези представления, заедно с „Акрополис“, носят международно признание на Гротовски. Те са създадени в сътрудничество с емблематичния актьор на Гротовски – Ричард Чеслак. През 1960-те и 1970-те години Театър-Лаборатория се представя на турнета в чужбина и на значими театрални фестивали. През 1968 г. в САЩ излиза водещото теоретично театрално съчинение на Йежи Гротовски „Към беден театър“ с предговор от Питър Брук. Това става една от най-влиятелните книги в областта на театралната теория и практика от втората половина на XX век.

През 1970-те години Гротовски се оттегля от активна театрална дейност и се отдава на изследвания върху азиатската култура. Посещава Централна Азия, Китай и Индия. От 1975 г. организира редица проекти за подготовка на актьори и театрални пърформанси като „Университет за проучване към Театъра на нациите“ (1975), „Специален проект“ (1975), „Предприятие Планина“ (1977) и др., които имат по-скоро формата на сеанси с психотерапевтично въздействие. През 1976 г. Гротовски слага начало на нова изследователска програма– „Театър на изворите“. Целта ѝ е да се проучват ритуали от различни краища на света, да се търсят общите им характеристики и тяхната театрална форма.

През 1982 г. Гротовски емигрира в Съединените щати, където преподава, включително в Калифорнийския университет. Там той започва работа върху проекта си „Обективна драма“. През 1984 г. Театър-Лаборатория във Вроцлав се закрива и Гротовски, заедно с негови последователи, се местят в италианския град Понтедера. Там той основава Работен център на негово име и се фокусира върху програма „Ритуални игри“. Гротовски работи в Италия до края на живота си.

Удостоен е с редица престижни награди и отличия, сред които Доктор хонорис кауза на Вроцлавския университет, New School for Social Research в Ню Йорк и Болонския университет, има професорска титла от Колеж дьо Франс и др.

 

Излъчването на филма е достъпно за 72 часа от 11 юни, 19:00 ч. до 14 юни, 19:00 ч. с превод на български език.

Излъчването на филма „Пълен със заклинания обред светотатствен“ се осъществява със съдействието на Полски институт в София.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox