Камелия Николова: ЕДУАРД Г. КРЕЙГ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ТЕАТЪР НА ХХ ВЕК: НЕЗАВЪРШЕН ДИАЛОГ

Камелия Николова: ЕДУАРД Г. КРЕЙГ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ТЕАТЪР НА ХХ ВЕК: НЕЗАВЪРШЕН ДИАЛОГ

В поредицата от лекции от рубриката „Театрални диалози“ на платформа Homo Ludens Камелия Николова представя идеите и творчеството на режисьора, сценографа,  театралния реформатор и ключова фигура за театъра на 20. век Едуард Гордан Крейг. През 2022 г. се отбелязват 150 години от неговото рождение.

Камелия Николова, д.изк.н., е професор по история на европейския театър в НАТФИЗ, професор по театрознание и български театър в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките, както и гост преподавател в НХА, НБУ и чужди университети. Автор е на десет книги, между които „Другото име на модерния театър. Режисьорът“ (1995), „Експресионистичният театър и езикът на тялото“ (2000), „Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни“ (2004), „История на българския театър. Т.4“ (2011, в колектив), “Българският театър след 1989 и новата британска  драма” (2013, 2018), „Режисьорите в европейския театър“ (2021) и на много студии и статии в български и международни издания. Нейни текстове са публикувани на повече от десет езика. Главен редактор на „Годишник на НАТФИЗ”, член на редакционния екип на списание “Homo Ludens” и зам. главен редактор на „Проблеми на изкуството”.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox