ПЕРФОРМАТИВНИЯТ ОБРАТ: РАЗГОВОР С ЕРИКА ФИШЕР-ЛИХТЕ

Проф. Ерика Фишер-Лихте е сред водещите фигури в изследванията на театъра и представлението. Дълги години тя е начело на Института по театрознание към Свободния университет в Берлин, Германия. Директор е на Международния изследователски център „Преплитане на театрални култури“ (Interweaving Performance Cultures ) от неговото основаване към университета през 2008 г. Била е гост-лектор в Китай, Индия, Япония, Русия, Норвегия и САЩ.

Нейната широкообхватна работа допринася значително за оформянето на съвременното немско театрознание. Основен фокус на изследванията ѝ са естетиката и политиката на представлението като живо събитие във времето и пространството, в което от водещо значение е взаимодействието между изпълнители и зрители и неговият трансформиращ потенциал.

Проф. Фишер-Лихте е автор на над 30 книги и на над 300 статии в сферата на театралната теория и история. Сред най-влиятелните ѝ издания са „Семиотика на театъра“ (1983), „История на европейската драма и театър“ (1990), „Театър, жертва и ритуал: изследване на форми на политическия театър“ (2005), „Трансформиращата сила на представлението: една нова естетика“ (2004), „Въведение в театрознанието“ (2009) и мн. др.

Проф. Ерика Фишер-Лихте е отличена с редица награди, след които е Берлинската награда за наука (2010), Германската театрална награда „Фауст“ (2011) и др.

http://www.textures-platform.com

 

Модератори на разговора:

д-р Ангелина Георгиева – театровед, преподавател по „Съвременен танц и пърформанс“ и „Театрална журналистика и интернет“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Главен редактор на „Списание за танц“. Член на редколегията на сп. “Homo Ludens”. Преводач на текстове на проф. Ерика Фишер-Лихте (сп. “Homo Ludens” бр. 19/ 2016 , бр. 20/2017).

доц. д-р Асен Терзиев – театровед, преподавател по „История на европейския театър“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Автор на 2 монографии: „Театралността – езикът на представлението“ (2012) и „Драмата и Английският романтизъм – Уърдзуърт, Колридж, Байрон, Шели“ (2019). Член на редколегията на сп. “Homo Ludens”.

С превод на български език.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox