Покана за открити семинари „Българският театър 1945 – 1989“

Имаме удоволствието да обявим програмата на серия от открити семинари, посветени на историята на театъра в България в периода 1945–1989. Те ще се проведат от март до юни в зала 1 на Института за изследване на изкуствата – БАН.

В поредица от 7 открити срещи изтъкнати театрални професионалисти ще представят актуални проучвания на театралното наследство от времето на комунизма и ще го подложат на дебат. Семинарите са насочени в няколко тематични полета: изкуството на драматурга, на актьора, на режисьора, на сценографа, променящият се театрален контекст, културните политики, театралната рефлексия. По този начин ще бъде подложен на изговаряне и на критическо осмисляне един неизговорен период от непосредствената история на театъра в България, както и неговото последващо влияние.

Конкретните дати, теми и участници на семинарите можете да научите от тяхната програма:

Открити семинари

„БЪЛГАРСКИЯТ ТЕАТЪР 1945 – 1989“

 

2 март

„Българският театър 1945 – 1989, фокус: културни политики”

10:00 ч.  „Държавни културни политики с сферата на театъра в периода 1945–1989 г.“

доц. д-р Румяна Николова

Водещ дискусия: проф. д.н. Николай Йорданов

 

30 март

„Българският театър 1945 – 1989, фокус: режисурата и актьорът”

10:00 ч. „Режисьорът между позволеното и забраненото в периода на комунизма”

проф. д.н. Камелия Николова

Водещ дискусия: доц. д-р Румяна Николова

13:00 ч. „Актьорското изкуство в периода на комунизма”

проф. д.н. Николай Йорданов

Водещ дискусия: проф. д.н. Камелия Николова

 

4 май, 10:00 ч.

„Българският театър 1945 – 1989, фокус: сценографията и критиката”

10:00 ч. „Процеси в развитието на сценографията в годините на комунизма”

гл. ас. Албена Тагарева

Водещ дискусия: проф. д.н. Камелия Николова

13:00 ч. „Театралната критика в годините на комунизма”

гл. ас. Милена Михайлова

Водещ дискусия: доц. д-р Румяна Николова

 

29 юни

„Българският театър 1945 – 1989, фокус: драматургията и образованието”

10:00 ч. „Драматургията през периода на комунизма – тенденции и фигури“

проф. д.н. Ромео Попилиев

Водещ дискусия: проф. д.н. Николай Йорданов

13:00 ч „Театралното образование през периода на комунизма“

гл. ас. Петър Денчев

Водещ дискусия: доц. д-р Румяна Николова

 

Откритите семинари са отворени за всички заинтересовани. Институтът за изследване на изкуствата – БАН се намира на ул. „Кракра“ 21.

Поредицата от семинари е част от проекта „Фондация „Хомо Луденс“: устойчивост и надграждане“ и се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант“ 2022.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox