Списание “Homo Ludens” е специализирано издание за сценични изкуства. Списанието излиза един път годишно в обем от около 400 страници. То се стреми да следи и отразява най-съвременните тенденции в световния и българския театър, както и да представя ключови тези от теорията и историята на театъра. Паралелно с това, списанието отразява най-ярките събития от актуалния театрален живот.

Списанието “Homo Ludens” е издание на гилдията на театроведите и драматурзите, която е доброволно сдружение към Съюза на артистите в България (неправителствена, обществена организация на хората от различните театрални професии) и Фондация „Хомо Луденс“. То започва да излиза от 2000 г. В редколегията на списанието са личности, занимаващи се с различни сфери на театралната теория и практика: проф. Красимир Спасов, проф. Камелия Николова, проф. Светослав Кокалов, проф. Николай Йорданов, проф. Анна Топалджикова, Румяна Николова, Асен Терзиев, Ангелина Георгиева. Художник на списанието е Венелин Шурелов.

Всеки брой и се възлага на различни редактори-съставители.

Списание «Homo Ludens» поддържа следните традиционни рубрики: ЛИЧНОСТИ, в която се публикуват интервюта с актьори, режисьори, сценографи, драматурзи и др., които със своята работа привличат вниманието на публиката към настоящия момент; IN MEMORIAM е рубрика, в която се публикуват материали за починали творци от съвременността или от миналото на нашия и европейския театър; ПО ТЕАТРАЛНИТЕ СЦЕНИ е рубриката, която отразява актуалните събития от нашата и европейските сцени; ДИСКУСИИ е рубрика, в която намират място проблеми, дискусиите, за които са валидни към настоящия момент; ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ е рубрика, в която представяме цялостно ключови творци от историята и настоящето на световния театър; АРХИВ ХХ ВЕК представя театрални теории или практики с историческо значение; ТЕОРИЯ/ИСТОРИЯ публикува студии с приносно значение за театралната теория или история; КЛУБ „ХОМО ЛУДЕНС“ публикува дискусия, проведена непосредствено преди изданието да влезе в печат по най-актуални проблеми от театралния живот; ТЕКСТ ЗА ТЕАТЪР публикува пиеси приоритетно от български автори. Основна за всеки отделен брой е рубриката НА ФОКУС.

Стремежът на списание “Homo Ludens” e чрез информационни материали, коментари, интервюта и анализи да представи историята и съвременността на драматичния театър, кукления театър, танца, пантомимата, телевизионната драма и др. Обръща се особено внимание на интердисциплинарните сценични форми, както и на по-малко известните у нас театрални практики. Принципна позиция на неговите редактори е тезата, че българското сценично изкуство е естествена част от общото движение на европейския културен процес – съответно усилията са насочени към обмена на информация, идеи и партньорства. Представят се европейски и световни театрални събития, организации и мрежи. Чрез преводите си на теоретични, исторически и методологически материали, списанието има и образователен характер и цели, насочени към младите хора, обучаващи се в областта на театралното изкуство.

 

 

WordPress Video Lightbox