ВИДЕО ЛЕКЦИИ ЗА ТЕАТЪРА

Изтъкнати български театрални изследователи и преподаватели представят под формата на видео лекции интересни и значими теми от сферата на изпълнителските изкуства. Записите са част поредицата „Театрални диалози“ на онлайн платформата „Хомо Луденс“.

Театроведът и театралният критик доц. Асен Терзиев коментира уникалното и специфичното в езика на театъра, проф. Николай Йорданов представя различните типове актьорско изпълнение в съвременния театър, а с лекцията на проф. Камелия Николова за приноса на английския режисьор Едуард Гордън Крейг за развитието на театъра своеобразно се отбелязва и 150-ата годишнина от неговото рождения. Проф. Венета Дойчева представя своето изследване върху присъствието на робота в драматургията и на сцената, а визуалният артист и сценограф доц. Венелин Шурелов въвежда в теорията за Homo Arbiter Formae, която разглежда правенето на изкуство като изграждане на системи и я съотнася към перформативността в сферата на театъра, танца, визуалните изкуства и литературата.

Всички лекции са със свободен достъп на интернет страницата на фондация „Хомо Луденс“ и в нейния Youtube канал.

Поредицата „Театрални диалози“ е част от проекта Платформа „Хомо Луденс“ на фондация „Хомо Луденс“, който създава дигитално съдържание и цели установяване на нов начин на комуникация с театралните аудитории.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox