30 СЕЗОНА „СФУМАТО“

Сборник научни статии, София, 2020
ISBN 978-619-90678-3-3

Сборник текстове, посветени на 30-годишния юбилей на Театрална работилница „Сфумато“. Той съдържа пет студии на театроведите Камелия Николова, Николай Йорданов, Анна Топалджикова, Венета Дойчева и Ромео Попилиев. Те са имали привилегията да гледат всички представления на Театралната работилница още от самото ѝ създаване през 1989 г. Петте различни гледни точки на хора, занимаващи се с критическа рефлексия и театрални изследвания, потвърждават значимостта на феномена „Сфумато“ и се опитват да го положат както в контекста на историята на българския театър, така и сред световните театрални изследвания.

Проектът е реализиран от Сдружение „Антракт“ и Фондация „Homo Ludens“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“.

КАК СЕ ПРОМЕНЯ ТЕАТЪРЪТ ДНЕС?

Сборник от конференция, Варна, 8 юни 2018
ISBN: 978-619-90678-2-6

Сборникът съдържа текстове, които структурират и разширяват изказванията на участниците в теоретичната конференция „Как се променя театърът днес“ в рамките на 26-то издание на МТФ „Варненско лято“. Темата ѝ цели да провокира осмисляне на сложността на съвременната театрална картина и лансирането на различни възгледи на активно работещи театрални изследователи, преподаватели, докторанти и студенти в полето на театрознанието.

Съставители: проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов

Изд. Фондация „Via Fest“, Фондация „Homo Ludens“. София, 2018

Към съдържание на сборника.

ДРАМАТУРГИЧНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ ФОКУСА НА МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“

Сборник от конференция, Варна, 8 юни 2017
ISBN: 978-619-90678-1-9

Настоящата книжка помества доклади и дискусия от теоретична конференция в рамките на Международния театрален фестивал „Варненско лято’ 2017“.

Темата на конференцията, рефлектираща върху драматургичните тенденции в съвременния театър, представен в програмите на фестивала, е интересна с предизвикателството за възможни разширения на понятието „драматургия“. Днес  то вече обхваща не само написаните текстове за театър, но и адаптациите за сцена, колажите, сценарните планове за перформативни акции или импровизации, както и драматургиите, родени в хода на създаване на самите представления. Културната ситуация, в която живеем, а и самата театрална практика ни предлагат мозайка от различни видове драматургии, както и всевъзможни начини за техните разгръщания на сцената. Днес сцената не просто изговаря, онагледява или интерпретира текста за театър, но се превръща и в генератор на нови драматургични идеи и подходи. Същностният въпрос сега е: какво се случва с драматургията, позната ни от класическата и от модерната епоха, във времето на пост-драматичния театър? Може ли да говорим за пост-драматургия в многобройните перформативни, танцови и визуални форми, които заливат съвременните сцени? А какво се случва с драматургичното наследство след този перформативен обрат, но също и след дигиталния обрат в съвременната култура?

Публикуваните доклади и проведената дискусия се опитват да рефлектират върху някои аспекти на тези въпроси, а и на производни от тях, представяйки гледната точка на своите автори.

Издаването на книжката от конференцията е съвместна инициатива на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ и Фондация „Homo Ludens“.

Към съдържание на сборника.

„Театърът в България 1989 – 2015”

монография на проф. Николай Йорданов
ISBN 978-954-8594-61-5 / 978-619-90678-0-2

„Театърът в България. 1989 – 2015“ описва развитието на съвременния български театър.  Изследването стъпва върху теорията на драмата и на представлението, върху историческия анализ и актуалната критическа рефлексия. Същевременно то се стреми да се придържа към емпириката на театралните факти и архивираната памет за тях. Художествените явления и индивидуалните творчески фигури са проектирани върху социокултурната динамика на преходните години. Заключенията и оценките са направени с оглед на конкретната ситуация, но и спрямо процесите в европейския и световния театър.

В средата на второто десетилетие на ХХI век започва да доминира усещането, че една фаза от историята, започнала след промените от 1989 г., е към своя завършек. Затова мисля, че е настъпил моментът за написването на по-общи или по-частни истории на този период. Тази книга е опит да се проследи развоят на българския театър в неговите най-базисни компоненти – развитието на театралните организации, на текстовете за театър, на постановъчните и изпълнителските практики. Разбира се, това е моят субективен поглед към театралните събития през изминалите години, чието ехо продължава да отеква или започва да се губи в ропота и глъчката на днешния ден.

Николай Йорданов

 

Монографията е съвместно издание на Института за изследване на изкуствата и Фондация “Homo Ludens”. Може да се намери в: „Книжици”, книжарницата на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и книжарница „Нисим”. Цена 12 лв.

Театралната практика през първото десетилетие на XXI век

Сборник от конференцията, Варна 8 – 9 юни 2011
ISBN 978-954-92913-1-5

Сборникът е резултат от конференцията „Театралната практика през първото десетилетие на XXI век“, проведена в рамките на международния театрален фестивал „Варненско лято 2011“. Тя представя гледните точки на български театроведи и гости на фестивала.

Текстовете са групирани около три основни тематични полета: „българска драматургия“, „стратегии на спектакъла“, „театър и публика“. Последвалите дискусии, публикувани с незначителни съкращения, се строят около проблемите за сложната и противоречива връзка между текста и представлението, между репертоарната политика и новата драматургия.

Намерението на организаторите на конференцията е съвместяването на различния професионален и театрален опит на участващите в нея: театрални изследователи, драматурзи в театри, докторанти в театрални университети, хора на свободна практика и културни администратори, фестивални организатори. Подобен подбор осигурява различни теоретични и критически перспективи, както и изисква лична позиция.

Публикуването на конференцията под формата на книга е своеобразно продължение на дебата, търсен от нея – сред професионалните среди и заинтересованите от съвременния български театър хора, организации и институции.

Към съдържание на сборника.

NT Live – Британският национален театър на живо

Фондация „Хомо Луденс“ е партньор на Британски съвет – България за реализирането на проекта NT Live – Британският национален театър на живо

NT Live е новаторски проект на Британския национален театър за директни излъчвания на най-добрите британски постановки от лондонската сцена на живо в кина из Обединеното кралство и по целия свят. Макар, че всяко от представленията се снима на живо пред публиката в театралната зала, камерите са разположени така, че да осигурят на кинозрителите „място с най-добрия изглед“. Камерите се разполагат специално за всеки спектакъл, за да създадат възможност за изключително изживяване на публиката.

С помощта на сателити постановките се излъчват на живо по целия свят и достигат до повече от 1.5 милиона зрители в над 700 кина.

За повече информация и за цялата програма: https://www.britishcouncil.bg/events

WordPress Video Lightbox