„Театърът в България 1989 – 2015”

монография на проф. Николай Йорданов
ISBN 978-954-8594-61-5 / 978-619-90678-0-2

„Театърът в България. 1989 – 2015“ описва развитието на съвременния български театър.  Изследването стъпва върху теорията на драмата и на представлението, върху историческия анализ и актуалната критическа рефлексия. Същевременно то се стреми да се придържа към емпириката на театралните факти и архивираната памет за тях. Художествените явления и индивидуалните творчески фигури са проектирани върху социокултурната динамика на преходните години. Заключенията и оценките са направени с оглед на конкретната ситуация, но и спрямо процесите в европейския и световния театър.

В средата на второто десетилетие на ХХI век започва да доминира усещането, че една фаза от историята, започнала след промените от 1989 г., е към своя завършек. Затова мисля, че е настъпил моментът за написването на по-общи или по-частни истории на този период. Тази книга е опит да се проследи развоят на българския театър в неговите най-базисни компоненти – развитието на театралните организации, на текстовете за театър, на постановъчните и изпълнителските практики. Разбира се, това е моят субективен поглед към театралните събития през изминалите години, чието ехо продължава да отеква или започва да се губи в ропота и глъчката на днешния ден.

Николай Йорданов

 

Монографията е съвместно издание на Института за изследване на изкуствата и Фондация “Homo Ludens”. Може да се намери в: „Книжици”, книжарницата на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и книжарница „Нисим”. Цена 12 лв.

Театралната практика през първото десетилетие на XXI век

Сборник от конференцията, Варна 8 – 9 юни 2011
ISBN 978-954-92913-1-5

Сборникът е резултат от конференцията „Театралната практика през първото десетилетие на XXI век“, проведена в рамките на международния театрален фестивал „Варненско лято 2011“. Тя представя гледните точки на български театроведи и гости на фестивала.

Текстовете са групирани около три основни тематични полета: „българска драматургия“, „стратегии на спектакъла“, „театър и публика“. Последвалите дискусии, публикувани с незначителни съкращения, се строят около проблемите за сложната и противоречива връзка между текста и представлението, между репертоарната политика и новата драматургия.

Намерението на организаторите на конференцията е съвместяването на различния професионален и театрален опит на участващите в нея: театрални изследователи, драматурзи в театри, докторанти в театрални университети, хора на свободна практика и културни администратори, фестивални организатори. Подобен подбор осигурява различни теоретични и критически перспективи, както и изисква лична позиция.

Публикуването на конференцията под формата на книга е своеобразно продължение на дебата, търсен от нея – сред професионалните среди и заинтересованите от съвременния български театър хора, организации и институции.

NT Live – Британският национален театър на живо

Фондация „Хомо Луденс“ е партньор на Британски съвет – България за реализирането на проекта NT Live – Британският национален театър на живо

NT Live е новаторски проект на Британския национален театър за директни излъчвания на най-добрите британски постановки от лондонската сцена на живо в кина из Обединеното кралство и по целия свят. Макар, че всяко от представленията се снима на живо пред публиката в театралната зала, камерите са разположени така, че да осигурят на кинозрителите „място с най-добрия изглед“. Камерите се разполагат специално за всеки спектакъл, за да създадат възможност за изключително изживяване на публиката.

С помощта на сателити постановките се излъчват на живо по целия свят и достигат до повече от 1.5 милиона зрители в над 700 кина.

За повече информация и за цялата програма: https://www.britishcouncil.bg/events

ДРАМАТУРГИЧНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ ФОКУСА НА МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“

Сборник от конференция, Варна, 8 юни 2017 ISBN: 978-619-90678-1-9

Настоящата книжка помества доклади и дискусия от теоретична конференция в рамките на Международния театрален фестивал „Варненско лято’ 2017“.

Темата на конференцията, рефлектираща върху драматургичните тенденции в съвременния театър, представен в програмите на фестивала, е интересна с предизвикателството за възможни разширения на понятието „драматургия“. Днес  то вече обхваща не само написаните текстове за театър, но и адаптациите за сцена, колажите, сценарните планове за перформативни акции или импровизации, както и драматургиите, родени в хода на създаване на самите представления. Културната ситуация, в която живеем, а и самата театрална практика ни предлагат мозайка от различни видове драматургии, както и всевъзможни начини за техните разгръщания на сцената. Днес сцената не просто изговаря, онагледява или интерпретира текста за театър, но се превръща и в генератор на нови драматургични идеи и подходи. Същностният въпрос сега е: какво се случва с драматургията, позната ни от класическата и от модерната епоха, във времето на пост-драматичния театър? Може ли да говорим за пост-драматургия в многобройните перформативни, танцови и визуални форми, които заливат съвременните сцени? А какво се случва с драматургичното наследство след този перформативен обрат, но също и след дигиталния обрат в съвременната култура?

Публикуваните доклади и проведената дискусия се опитват да рефлектират върху някои аспекти на тези въпроси, а и на производни от тях, представяйки гледната точка на своите автори.

Издаването на книжката от конференцията е съвместна инициатива на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ и Фондация „Homo Ludens“.

WordPress Video Lightbox