За Фондацията

Фондация „Хомо Луденс“ е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел. Сред основните ѝ проекти е издаването на списание „Homo Ludens“ след 2011 г.

Фондация „Хомо Луденс“ е партньор на Британски съвет – София за реализирането на проекта Кралски национален театър на живо през в периода 2012 – 2017 г. В рамките на това партньорство се реализираха извънредни прожекции в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ и  дискусии със студенти и театрали.

Фондация „Хомо Луденс“ е съиздател и на друга специализирана литература в областта на сценичните изкуства като:

„Театралната практика през първото десетилетие на ХХI век“, Сборник статии, съвместно с МТФ „Варненско лято“ 2012

„Театърът в България. 1989 – 2015“, автор Николай Йорданов, съвместно с Институт за изследване на изкуствата към БАН, 2016

Запознайте се с най-новия брой на списание Homo Ludens

Театралното изкуство в Европа изначално носи в себе си основен цивилизационен дълг – да бъде сценичен изразител на фундаменталните въпроси на обществото.

Виж новия брой
WordPress Video Lightbox