За Фондацията

Фондация “Хомо Луденс” е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел. Сред основните ѝ проекти е издаването на списание “Homo Ludens” след 2011 г.

Фондация “Хомо Луденс” е партньор на Британски съвет – София за реализирането на проекта Кралски национален театър на живо през в периода 2012 – 2017 г. В рамките на това партньорство се реализираха извънредни прожекции в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” и  дискусии със студенти и театрали.

Фондация “Хомо Луденс” е съиздател и на друга специализирана литература в областта на сценичните изкустав като:

“Театралната практика през първото десетилетие на ХХI век”, Сборник статии, съвместно с МТФ “Варненско лято” 2012

“Театърът в България. 1989 – 2015”, автор Николай Йорданов, съвместно с Институт за изследване на изкуствата към БАН, 2016

Запознайте се с най-новия брой на списание Homo Ludens

В този брой на списанието сме подвластни на едно изключително обстоятелство – глобалната здравна криза, която обхвана света през 2020 г. и която продължава и днес.

Виж новия брой

Проекти на Фондацията

WordPress Video Lightbox