Брой 26/2023

Уважаеми читатели, Театралното изкуство в Европа изначално носи в себе си основен цивилизационен дълг – да бъде сцени...

Брой 25/2022

Уважаеми читатели, С всяка изминала година пространствата, в които се случва театърът, стават все повече – като започ...

Брой 24/2021

Уважаеми читатели, В този брой на списанието сме подвластни на едно изключително обстоятелство – глобалната здравна к...

Брой 23/2020

Уважаеми читатели, В новия 23. брой на списание Homo Ludens в познатите рубрики отново ще ви срещнем с ярки ...

Брой 22/2019

Уважаеми читатели, В новия 22. брой на списание Homo Ludens в познатите рубрики отново ще ви срещнем с ярки ...

Брой 21/2018

Уважаеми читатели, В ръцете си държите новия брой на списание Homo Ludens. Тази книжка се стреми да отрази а...

Брой 20/2017

Уважаеми читатели, Държите в ръцете си поредния, 20-ти брой на списание Homo Ludens. Тази книжка продължава рефлексии...

Брой 19/2016

Настоящият брой на сп. “Хомо Луденс” е посветен на процеси, подходи и перспективи в теорията и практиката на изпълнителс...

Брой 18/2015

Уважаеми читатели, Когато обсъждахме фокуса на новия, осемнайсети брой на списание “Homo Ludens”, разговаряхме не сам...

Брой 17/2014

Уважаеми читатели, Поредният брой на нашето списание предлага мозайка от възгледи, мнения и оценки върху явления от б...

Брой 16/2012

Уважаеми читатели, Новият брой на нашето списание ви предлага различни гледни точки към театрални явления през отмина...

Брой 15/2011

Уважаеми читатели, Централна тема в настоящия брой на списанието е театралното битие в България през изминалите две д...

Брой 14/2009

Уважаеми читатели, Обединяващият лайтмотив и фокусна тема на брой № 14 на списание Homo Ludens е Почерците на актьора...

Брой 13/2007

Уважаеми читатели, Вие държите в ръцете си брой 13 на нашето списание. Негова фокусна тема е ТЕАТЪРЪТ, ПРЕСИЧАЩ ГРАНИ...

Брой 12/2006

В реализираните вече 11 броя на сп. “Homo Ludens” намериха отражение редица съществени проблеми на драматургията, теория...

Брой 11/2005

Досега списание Homo Ludens излизаше по два броя в една книжка. Това се дължеше на обстоятелството, че неговият обем вин...

Брой 10/2004

Скъпи Читателю, в ръцете си държиш юбилейния десети брой на списанието за театър Homo Ludens. В продължение на предиш...

Брой 8-9/2003

Уважаеми читатели, Пред вас е брой 8-­9 на списание Homo Ludens с водеща тема ТЕКСТЪТ ЗА ТЕАТЪР ДРАМАТУРГИЧНИ ПОЕТИКИ...

Брой 6-7/2003

След като в първите няколко броя на сп. “Homo Ludens” залегнаха ключови теми, свързани с авторството, теорията на предст...

Брой 4-5/2002

Предлагаме на уважаемите читатели на Homo Ludens брой 4 и 5 на списанието, обединени в една книжка. Водещата тема е: Теа...

Брой 2-3/2001

Тази книжка обединява в себе си два броя на списанието – втори и трети. Увеличаването на обема й беше продиктувано от на...

Брой 1/2000

Харесва ни това, че в последното десетилетие нашият театър все повече не е нито училище, нито трибуна и все повече ...

WordPress Video Lightbox