Брой 11/2005

HOMO LUDENS 11/2005

Списание за театър

Досега списание Homo Ludens излизаше по два броя в една книжка. Това се дължеше на обстоятелството, че неговият обем винаги надхвърляше 300 страници, което беше двойно повече от първоначалния му замисъл през 2000 г. След като стана ясно, че това е нормалният му вид, номерацията на книжките и на броевете вече няма смисъл да продължава да се различава.

И така, държите в ръцете си брой № 11, чийто основен тематичен фокус е: ТЕАТРАЛНОСТТА – НОВИ ХОРИЗОНТИ. В началото на ХХ век, за да очертае своите граници, театърът все още разполагаше само с двама основни конкуренти – литературата и киното. Сега те са много повече: телевизия, видео, интернет. Днес медийното пространство е безкрайно разширено и съставя цели пластове от тъканта на действителността, а да погледнем на театъра като на специфична медия сред другите медии означава отново да поставим въпроса за театралността.

Проблемът за променените представи за театралност в последните две-три десетилетия като че ли се съдържа в заглавието на книгата на Ханс­Тис Леман Постдраматичният театър. Последващи въпроси за нас са: Достатъчно ли е понятието “постмодерен театър”, за да обхване цялата сложност на това, което се случва в театъра днес? Къде е границата между живото представление и медийния пърформанс? Дали новите хоризонти на разбирането ни за театралност не ни отвеждат към взаимодействие с компютърните и информационни технологии или, обратно, към изчистване на всичко, което не е “живо” на сцената?

Броят следва традиционните за списанието рубрики, в които са представени ярки творчески личности, въздействащи спектакли и оригинални възгледи за теорията и историята на театъра. Трябва да бъдат споменати и две нови инициативи, свързани с рубриките “Архив ХХ век” и “Клуб Homo Ludens”. Чрез “архива” ще се опитваме да ви запознаем с основни подходи към театъра през отминалото столетие, а в “клуба” ще дискутираме актуални проблеми на драмата и сцената.

Желаем ви приятно четене!

Асен Терзиев, Николай Йорданов

WordPress Video Lightbox