БЪЛГАРСКИЯТ ТЕАТЪР 1945–1989

СБОРНИК СТУДИИ, София, 2023
ISBN: 978-619-90678-6-4

HOMO LUDENS: ИЗБРАНО

A COLLECTION OF SELECTED MATERIALS FROM THE PUBLISHED ISSUES OF HOMO LUDENS JOURNAL IN ENGLISH TRANSLATION.

30 СЕЗОНА „СФУМАТО“

Сборник научни статии, София, 2020
ISBN 978-619-90678-3-3

КАК СЕ ПРОМЕНЯ ТЕАТЪРЪТ ДНЕС?

Сборник от конференция, Варна, 8 юни 2018
ISBN: 978-619-90678-2-6

„Театърът в България 1989 – 2015”

монография на проф. Николай Йорданов
ISBN 978-954-8594-61-5 / 978-619-90678-0-2

Театралната практика през първото десетилетие на XXI век

Сборник от конференцията, Варна 8 – 9 юни 2011
ISBN 978-954-92913-1-5

WordPress Video Lightbox