„ТЕАТЪРЪТ В БЪЛГАРИЯ 1989 – 2015”

Монография на проф. Николай Йорданов

„Театърът в България. 1989 – 2015“ описва развитието на съвременния български театър.  Изследването стъпва върху теорията на драмата и на представлението, върху историческия анализ и актуалната критическа рефлексия. Същевременно то се стреми да се придържа към емпириката на театралните факти и архивираната памет за тях. Художествените явления и индивидуалните творчески фигури са проектирани върху социокултурната динамика на преходните години. Заключенията и оценките са направени с оглед на конкретната ситуация, но и спрямо процесите в европейския и световния театър.

В средата на второто десетилетие на ХХI век започва да доминира усещането, че една фаза от историята, започнала след промените от 1989 г., е към своя завършек. Затова мисля, че е настъпил моментът за написването на по-общи или по-частни истории на този период. Тази книга е опит да се проследи развоят на българския театър в неговите най-базисни компоненти – развитието на театралните организации, на текстовете за театър, на постановъчните и изпълнителските практики. Разбира се, това е моят субективен поглед към театралните събития през изминалите години, чието ехо продължава да отеква или започва да се губи в ропота и глъчката на днешния ден.

Николай Йорданов

 

Монографията е съвместно издание на Института за изследване на изкуствата и Фондация “Homo Ludens”. Може да се намери в: „Книжици”, книжарницата на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и книжарница „Нисим”. Цена 12 лв.

WordPress Video Lightbox