Фондация „Хомо Луденс“ лансира през 2020 г. проекта Платформа Homo Ludens, който създава  ново дигитално съдържание и цели установяване на нов начин на дигитална комуникация с аудиториите си. Проектът е в три основни модула:

Сборник от подбрани материали от публикуваните броеве на списание „Homo Ludens“ в периода на неговото съществуване 2000-2021 в превод на английски език. Материалите са рецензии и критически студии върху театралната ситуация и значими проблеми на драмата и представлението. Изданието представлява своеобразен обзор върху българския театрален живот през последните 20 години.

Дигиталният портал „Театралните професии“ представя основните фигури от театралния процес. В кратки филми известни личности от българския театър разказват в какво се състои професията на театралния мениджър, на театроведа, какво представлява творчеството на актьора, на режисьора, на сценографа, на театралния композитор, на хореографа, на писателя-драматург и професиите в кукления театър.

Дигиталният портал „Театрални диалози“ съдържа интервюта / лекции на значими фигури от световния театър. Възгледите си за съвременното развитие на драмата и театъра представят Робърт Уилсън, Деклан Донелан, Ерика Фишер-Лихте, Марвин Карлсън и Филип Аусландер. Лекциите са преведени и субтитрирани на български език. Модулът съдържа и видео лекции от български театрални теоретици, изследователи и преподаватели върху актуални въпроси от сферата на театъра.

През 2023 г. проектът продължава, като се насочва към запазване и надграждане на  основните дейности на фондацията, към засилване на организационния ѝ капацитет и оптимизиране на комуникационните инструменти за достигане до аудитории. През новия програмен период Платформа Homo Ludens включва три основни модула:

Представяне на значими спектакли от европейската сцена с кинопрожекции. Още през 2012 г. фондация „Хомо Луденс“ въведе в страната в партньорство с Британски съвет новаторския проект на Британския национален театър в Лондон NT Live за излъчване на хитови спектакли от лондонската театрална сцена в киносалони. Реализирахме проекта регулярно в София до 2019 г., след което осъществяването му бе възпрепятствано от ковид пандемията. В годините на пандемията развихме дигитална платформа за онлайн излъчвания на знакови представления за театъра на20. век. В програмата ни за 2023 г. е заложена селекция от 5 специално заснети за киноизлъчване спектакъла от програмата NT Live (Националният театър на живо от Лондон).

Дискусионна платформа и издателска дейност. Още от основаването си фондацията се занимава с издаване на театрална периодика и изследователска литература, както и с организиране на конференции и публични дебати по значими за театралната общност въпроси. Настоящият проект предвижда дискусионна платформа под общото наименование „Развитието на българския театър“. За 2023 г. тематичният фокус е „Развитието на българския театър в периода 1945–1989“. Проектът предвижда издаване на сборник със студии и статии по темата.

Образователна програма. С цел повишаване организационния капацитет на нашата организация, проектът планира две обучителни програми: Промотиране на театрално събитие и Технология на издателската дейност.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант – 2022“

WordPress Video Lightbox