Фондация „Хомо Луденс“ лансира проекта Платформа Homo Ludens, който създава  ново дигитално съдържание и цели установяване на нов начин на дигитална комуникация с аудиториите си. Проектът е в три основни модула:

Сборник от подбрани материали от публикуваните броеве на списание „Homo Ludens“ в периода на неговото съществуване 2000-2021 в превод на английски език. Материалите са рецензии и критически студии върху театралната ситуация и значими проблеми на драмата и представлението. Изданието представлява своеобразен обзор върху българския театрален живот през последните 20 години.

Дигиталният портал „Театралните професии“ представя основните фигури от театралния процес. В кратки филми известни личности от българския театър разказват в какво се състои професията на театралния мениджър, на театроведа, какво представлява творчеството на актьора, на режисьора, на сценографа, на театралния композитор, на хореографа, на писателя-драматург и професиите в кукления театър.

Дигиталният портал „Театрални диалози“ съдържа интервюта / лекции на значими фигури от световния театър. Възгледите си за съвременното развитие на драмата и театъра представят Робърт Уилсън, Деклан Донелан, Ерика Фишер-Лихте, Марвин Карлсън и Филип Аусландер. Лекциите са преведени и субтитрирани на български език. Модулът съдържа и видео лекции от български театрални теоретици, изследователи и преподаватели върху актуални въпроси от сферата на театъра.

WordPress Video Lightbox