Дигитален архив - Представяне

ДИГИТАЛЕН АРХИВ: ТЕАТЪР ХХ / XXI ВЕК

ДИГИТАЛЕН АРХИВ: ТЕАТЪР ХХ / ХХI ВЕК е проект, в който се представят едни от най-значимите и емблематични фигури от новата история на съвременните сценични изкуства. Той е продължение в дигитална среда на традиционната рубрика Архив Театър ХХ век на списание „Homo Ludens”. Тук можете да видите записи на спектакли от личностите, променили езика на театъра и танца през втората половина на ХХ и началото на ХХI век, както и допълнителни информационни и видеоматериали за тях и тяхното творчество. В рамките на проекта са предвидени представяния на знаменити режисьори като Джорджо Стрелер, Йежи Гротовски, Робърт Уилсън и др.

Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

WordPress Video Lightbox