ДРАМАТУРГИЧНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ ФОКУСА НА МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“

ДРАМАТУРГИЧНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ ФОКУСА НА МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“

Сборник от конференция, Варна, 8 юни 2017

Настоящата книжка помества доклади и дискусия от теоретична конференция в рамките на Международния театрален фестивал „Варненско лято’ 2017“.

Темата на конференцията, рефлектираща върху драматургичните тенденции в съвременния театър, представен в програмите на фестивала, е интересна с предизвикателството за възможни разширения на понятието „драматургия“. Днес  то вече обхваща не само написаните текстове за театър, но и адаптациите за сцена, колажите, сценарните планове за перформативни акции или импровизации, както и драматургиите, родени в хода на създаване на самите представления. Културната ситуация, в която живеем, а и самата театрална практика ни предлагат мозайка от различни видове драматургии, както и всевъзможни начини за техните разгръщания на сцената. Днес сцената не просто изговаря, онагледява или интерпретира текста за театър, но се превръща и в генератор на нови драматургични идеи и подходи. Същностният въпрос сега е: какво се случва с драматургията, позната ни от класическата и от модерната епоха, във времето на пост-драматичния театър? Може ли да говорим за пост-драматургия в многобройните перформативни, танцови и визуални форми, които заливат съвременните сцени? А какво се случва с драматургичното наследство след този перформативен обрат, но също и след дигиталния обрат в съвременната култура?

Публикуваните доклади и проведената дискусия се опитват да рефлектират върху някои аспекти на тези въпроси, а и на производни от тях, представяйки гледната точка на своите автори.

Издаването на книжката от конференцията е съвместна инициатива на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ и Фондация „Homo Ludens“.

Към съдържание на сборника.

WordPress Video Lightbox