БЪЛГАРСКИЯТ ТЕАТЪР 1945–1989

СБОРНИК СТУДИИ

Настоящият сборник студии предлага аналитични разрези на театралната действителност в България през периода на комунизма. Те обхващат различни аспекти от социокултурния контекст, в който театърът съществува – културните политики към театъра, идеологическата цензура, театралното образование, както и основните съставни части на художествения процес – драматургията, режисурата, изкуството на актьора и сценографията. Фокусът е върху драматичния театър, но в отделна студия е проследено и развитието на кукленото изкуство в страната. Без да търси цялостен и изчерпателен исторически разказ за театралния живот през този период, сборникът събира индивидуалните авторови погледи към процесите в театъра, протичали  в продължение на четири десетилетия и половина. Отделните студии се опитват да трасират изминатия път, очертавайки траектории на художествени постижения, на смяна на творческите поколения и на развитие на театралния език, но и на прекъснати традиции, на ограничения в свободите на изразяване, на естетически рестрикции. Такава е противоречивата природа на действителността, в която живее българският театър в годините между 1945 и 1989.

 

Редколегия: проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов, доц. Румяна Николова

Съставителство и научна редакция: Камелия Николова и Николай Йорданов

Дизайн: Венелин Шурелов

Коректор: Лора Султанова

Предпечат: www.mind-print.com

София, 2023

ISBN 978-619-90678-6-4

Корица фронт: Сцена от пърформанса Downhill на Фин Борат

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по Програма „Едногодишен грант“ – 2022

СЪДЪРЖАНИЕ
 • ПЕРИОДЪТ 1945–1989
 • Румяна Николова
  ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА ТЕАТЪРА
 • Анна Топалджикова
  ЦЕНЗУРАТА
 • Ромео Попилиев
  ТРЯБВАНЕ И СЪПРОТИВА. ТЯХНАТА ДРАМА
 • Камелия Николова
  РЕЖИСЬОРИТЕ – НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ И НАЙ-КОНТРОЛИРАНИТЕ ЛИЧНОСТИ В ТЕАТЪРА
 • Николай Йорданов
  АКТЬОРИТЕ. ТИПОЛОГИИ
 • Албена Тагарева
  ТРАНСФОРМАЦИИТЕ НА СЦЕНОГРАФИЯТА
 • Петър Денчев
  РАЗВИТИЕ НА ТЕАТРАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • Зорница Каменова
  ПРОЦЕСИ В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР
WordPress Video Lightbox