30 СЕЗОНА „СФУМАТО“

Сборник научни статии, София, 2020

Сборник текстове, посветени на 30-годишния юбилей на Театрална работилница „Сфумато“. Той съдържа пет студии на театроведите Камелия Николова, Николай Йорданов, Анна Топалджикова, Венета Дойчева и Ромео Попилиев. Те са имали привилегията да гледат всички представления на Театралната работилница още от самото ѝ създаване през 1989 г. Петте различни гледни точки на хора, занимаващи се с критическа рефлексия и театрални изследвания, потвърждават значимостта на феномена „Сфумато“ и се опитват да го положат както в контекста на историята на българския театър, така и сред световните театрални изследвания.

 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов, проф. Анна Топалджикова, проф. Венета Дойчева, проф. Ромео Попилиев

ХУДОЖНИК НА КОРИЦАТА
Венелин Шурелов

СОФИЯ, 2020
ISBN 978-619-90678-3-3

Предна корица: „Черното руно“, авторски спектакъл на Маргарита Младенова и Иван Добчев по апокрифни български текстове, ТР „Сфумато“, 2000

 

Проектът е реализиран от Сдружение „Антракт“ и Фондация „Homo Ludens“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“.

СЪДЪРЖАНИЕ
WordPress Video Lightbox