ТЕАТРАЛНАТА ПРАКТИКА ПРЕЗ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XXI ВЕК

ТЕАТРАЛНАТА ПРАКТИКА ПРЕЗ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XXI ВЕК

Сборник от конференцията, Варна 8 – 9 юни 2011

Сборникът е резултат от конференцията „Театралната практика през първото десетилетие на XXI век“, проведена в рамките на международния театрален фестивал „Варненско лято 2011“. Тя представя гледните точки на български театроведи и гости на фестивала.

Текстовете са групирани около три основни тематични полета: „българска драматургия“, „стратегии на спектакъла“, „театър и публика“. Последвалите дискусии, публикувани с незначителни съкращения, се строят около проблемите за сложната и противоречива връзка между текста и представлението, между репертоарната политика и новата драматургия.

Намерението на организаторите на конференцията е съвместяването на различния професионален и театрален опит на участващите в нея: театрални изследователи, драматурзи в театри, докторанти в театрални университети, хора на свободна практика и културни администратори, фестивални организатори. Подобен подбор осигурява различни теоретични и критически перспективи, както и изисква лична позиция.

Публикуването на конференцията под формата на книга е своеобразно продължение на дебата, търсен от нея – сред професионалните среди и заинтересованите от съвременния български театър хора, организации и институции.

Към съдържание на сборника.

WordPress Video Lightbox