Преосмисляне на театралното наследство от времето на комунизма

Преосмисляне на театралното наследство от времето на комунизма

СБОРНИК ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ, ВАРНА 4-5 ЮНИ 2023

Целта на конференцията, организирана от фондация „Хомо Луденс“, проведена на 4 и 5 юни в рамките на международния театрален фестивал „Варненско лято 2023“, бе да предложи различни гледни точки и да дебатира върху проблема как се пишат / разказват историите на изкуствата (и по-специално на театъра) в периода 1945–1989. Въпросът опира до ценностни избори, но и до методологически стратегии. Как да разкажем културата на Източна Европа в периода на комунизма за бъдещите поколения? Коя да бъде доминантната историческа перспектива? – на емпиричното описание на процеси, факти и събития, на контекстуалното полагане на произведения и автори, на реконструкция на механизмите на цензурата или на съпротивите срещу режима? Как да се движи историческият разказ – по линията на творби, които запазват своята предишна стойност и след падането на режима или по линията на пробивите в нормативната естетика? Как да бъде намерен балансът между безпристрастния анализ на художествен език и оценката за гражданската позиция на неговите създатели?

В книжката са събрани и публикувани докладите на участниците в конференцията, разделени на три модула „Проблемът за историческия разказ“, „Нормативност и излази“ и „Въпросът за наследството“. Конференцията и публикацията на докладите се осъществяват в  рамките на проект, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

 

Редколегия: проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов, доц. Румяна Николова, д-р Ангелина Георгиева

Съставителство и научна редакция: Камелия Николова и Николай Йорданов

Преводачи от английски: Кръстана Иванова, Ангелина Георгиева

Художник на корицата: Венелин Шурелов

Коректор: Лора Султанова

Предпечат: www.mind-print.com

София, 2023

ISBN 978-619-90678-5-7

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ“

СЪДЪРЖАНИЕ
WordPress Video Lightbox