КАК СЕ ПРОМЕНЯ ТЕАТЪРЪТ ДНЕС?

Сборник от конференция, Варна, 8 юни 2018

Сборникът съдържа текстове, които структурират и разширяват изказванията на участниците в теоретичната конференция „Как се променя театърът днес“ в рамките на 26-то издание на МТФ „Варненско лято“. Темата ѝ цели да провокира осмисляне на сложността на съвременната театрална картина и лансирането на различни възгледи на активно работещи театрални изследователи, преподаватели, докторанти и студенти в полето на театрознанието.

Съставители: проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов

Изд. Фондация „Via Fest“, Фондация „Homo Ludens“. София, 2018

Към съдържание на сборника.

WordPress Video Lightbox