Homo Ludens: избрано

A collection of selected materials from the published issues of Homo Ludens Journal in English translation.

През изминалите две десетилетия – от появата си през 2000 г. до днес – списание Homo Ludens периодично се срещаше със своите български читатели чрез издадените досега 24 броя в 20 книжки, отразяващи театралния живот в България и по света. На страниците на списанието оживяваха фигури, възгледи, текстове и продукции, променили разбирането за театрално изкуство и неговите граници. Следвайки традиционните си рубрики, но и винаги фокусирайки се върху важни теми, проблеми или дебати, сп. Homo Ludens се опитваше да види не толкова театралното ежедневие, а да открои онези явления и тенденции, които са имали и имат решаващо значение за по-дълбокото или по-сложното ни разбиране за ролята на театъра в обществения живот. Принципната позиция на неговите съставители и редактори винаги е била, че театърът е не просто машина за изграждане на художествена реалност, а средство за по-интензивно живеене и за разширяване на нашия личен човешки опит с натрупания през вековете и хилядолетията опит на цялото човечество.

Списание Homo Ludens дължи своето съществуване най-вече на енергията и усилията на десетките свои сътрудници, които публикуват в него своите изследвания, критически рецензии, обзори, отзиви или интервюта, участват активно в дискусионните му формати, издирват архивни документи и снимки, превеждат чуждоезични текстове.  По този начин до българския читател са достигали както рефлексии върху актуални театрални събития, така и базисни текстове за театралната теория и история.  И ако досегашната работа на съставителите на списанието и редакционната му колегия е била насочена в посоката как постиженията на европейския и световния театър да се впишат в българския културен контекст, то настоящият сборник от публикувани текстове в списанието през периода 2000–2021 има точно обратната ориентация: да представи пред международна аудитория театрални изследвания от български автори, както и рефлексии върху значими явления от българската сцена.

Подбраните от съставителите студии и рецензии целят едновременно да очертаят хоризонтите и понятийното мислене за театъра на български автори, най-активни сътрудници на списанието през годините, а също и част от картината на съвременния български театър. Текстовете са подбрани с оглед на тяхната насоченост към различни аспекти на театрознанието, към водещи личности и събития за българската драматургия и сцена. Те са подредени в хронологичен ред на тяхното публикуване в книжките на списанието и са групирани в две рубрики – „Театрална теория и история“ и „По театралните сцени“.

Авторите на публикуваните текстове са предимно български театроведи, но присъстват и историко-теоретични изследвания на един куклен режисьор и един сценограф, (който е и дизайнер на списанието). Извън тази книжка са останали множество интервюта, проведени дискусии и архивирани спомени на театрални творци, които  обаче трудно биха били докрай разбрани, ако не се разкрие и цялостният контекст, в който те се вписват. Независимо че пред подобно предизвикателство се изправя всеки един преводен текст, надеждите на издателя на настоящия сборник – Фондация „Хомо Луденс“, е че той ще има своя скромен принос за отварянето на българския театър към международна аудитория и ще намери своите читатели сред професионалните и академичните среди, сред любопитните пътешественици из по-близки или по-далечни култури. С цел по-лесна и по-широка достъпност сборникът от подбрани текстове се публикува и като книжно тяло, и в електронен вид.

Желаем ви приятно четене!

Николай Йорданов и Камелия Николова, съставители

 

Редколегия: проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов, доц. Румяна Николова, доц. Асен Терзиев, д-р Ангелина Георгиева

Корица: Венелин Шурелов

Илюстрации: Елица Георгиева & Венелин Шурелов

Предпечат: www.mind-print.com

Издание на Фондация „Хомо Луденс“ и Гилдия на театроведите и драматурзите, Съюз на артистите в България

С подкрепата на Национален фонд „Култура“

София, 2021

 

СЪДЪРЖАНИЕ
WordPress Video Lightbox