Брой 19/2016

HOMO LUDENS 19/2016

Списание за театър

Настоящият брой на сп. “Хомо Луденс” е посветен на процеси, подходи и перспективи в теорията и практиката на изпълнителските изкуства, които поне от 1990-те години насам се обобщават с понятието “перформативен обрат”. Неговият епицентър са не само полето на естетическото и на артистичните практики; става въпрос за една дълбоко променена перспектива към културата изобщо, зададена от философията на езика, социологията, антропологията, изследванията на ритуала, от хуманитаристиката като цяло. Един от авторите, които ви представяме тук ­ Ерика Фишер-Лихте, обобщава този обрат като преход от възгледа за “културата като текст” към разглеждането на “културата като представление”. Самото понятие за “представление” също се изменя. То все повече се схваща не като представяне на някаква друга, фикционална действителност, а като динамичен процес, който в самото му случване тук и сега поражда реалност. В изпълнителските изкуства този обрат несъмнено препраща към разпространението на пърформанса като артистична практика и нова форма на представяне. Той възниква в динамично и продуктивно взаимодействие с визуалните изкуства в различни авангардни движения през 20. век. В настоящия брой сме се опитали да обхванем многообразието на теориите за перформативното и неговите проявления в театъра, танца и пърформанса. За тази цел в рубриката “На фокус” ви предлагаме за първи път на български език основополагащи текстове, които предлагат различни перспективи в изследванията на пърформанса. В рубриката “Представяме ви: драматургия на театралния пърформанс” ви срещаме с принципите на работа на световноизвестната британска компания “Форсд Ентъртейнмънт”, позната и на българската публика. В “Представяме ви: съвременен танц и пърформанс” предлагаме изследователската перспектива и критическия поглед на един от най-плодотворните теоретици на танца днес ­Андре Лепеки, в първото му интервю за българско издание. В “Интерпретации” чрез текстове на български автори, работещи в различни области ­ театър, психодрама и литература, могат да се проследят интердисциплинарните пресичания и отзвукът от перформативния обрат в културните практики. В този брой подновяваме рубриката “Лабораторията на актьора”, за да проследим какво се случва със съвременните теории на актьорската игра според познатия на читателите на списанието Филип Зарили. Радваме се, че режисьорът Галин Стоев откликна на поканата ни да сподели своите постановъчни стратегии и визията си за актьорска игра, като тук той прави това въз основа на оригинален прочит на “Три сестри” от А. П. Чехов.
В броя ще откриете и рецензии, които открояват значими и интересни събития по българските и международните сцени. В традиционната рубрика “Личности” ви срещаме с творци в българския театър и танц, за които изминалата 2015 година беше особено успешна. Сред тях, но в друга география, е и режисьорът Иван Пантелеев, който повече от 15 години живее и работи в Германия. Неговата постановка “В очакване на Годо” в Дойчес Театер Берлин се превърна в събитие за немскоезичната сцена. Имаме удоволствието да ви го представим в отделна рубрика с портрет и специално интервю за “Хомо Луденс”.
Настоящият брой на списанието отдава почит на един от основоположниците на българското театрознание ­ проф. Любомир Тенев, по повод 100-годишнината от неговото рождение.
И накрая, след като платформата Световен театър в София представи постановката на немския театър Мюнхнер Камершпиле “Юда” от Лот Векеманс, публикуваме пиесата на холандската авторка, която не спира да провокира.
Пожелаваме ви приятно и ползотворно четене.

Ангелина Георгиева
Николай Йорданов

WordPress Video Lightbox