Брой 8-9/2003

HOMO LUDENS 8-9/2003

Списание за театър

Уважаеми читатели,

Пред вас е брой 8-­9 на списание Homo Ludens с водеща тема ТЕКСТЪТ ЗА ТЕАТЪР ДРАМАТУРГИЧНИ ПОЕТИКИ. Подбраните материали предлагат разнообразни гледни точки и провокативни хипотези за размисъл върху феномени от съвременната театрална практика: не само класическата, но и съвременната пиеса все по-често се преработва в “сценарий за представление”; нерядко текстът се създава колективно от актьорите и режисьора, а “колективно създаденият текст” понякога може да се върне към класическия “персонаж” – автора-драматург, за да бъде синтезиран и концептуално завършен (Антонио Араужо). Тогава: Какво означава днес понятието “театрален (драматургичен) текст”? Има ли все още “нетеатрални” текстове? Къде отидоха рестриктивните поетики? Кое е уникалното в текста за театър, което го различава от другите форми на словесност? И изобщо, не се ли заличава границата между текстуалното и физическото, ако под драматургия се разбира всяко “привеждане в действие, монтаж, кръстосване и конфронтация на означаващи” (Ана Вуянович)? И не на последно място: Какво точно работи “драматургът на спектакъл” днес, няколко века след Лесинг (Ана Паис)?

Вглеждането в различните концепции за драматургията неминуемо води до архивъпроса за функциите на театъра днес. Този въпрос отеква особено силно в рубриките “Теория” и “История”, в които преобладават изследвания, писани от автори не-театрали – става дума за класици на социологията като Люсиен Голдман, Жан Дювино, Маршал Маклуън; теоретици на литературата като Жерар Женет и Флоранс Дюпон (скандализирала Франция през 90-те с книгата “Омир и Далас”). Тези автори разглеждат античния и класическия театър в тясна връзка със съвременните културни феномени (напр. фестивалните “поклоннически пътувания”). Влизането в обръщение на тези текстове “нарушава” тясната специализация на театроведското размишление, разширява полето на възможните интерпретации и, надяваме се, стимулира въображението и остротата на аналитичния ни поглед.

Приятно четене!

Аглика Стефанова

WordPress Video Lightbox