Брой 1/2000

HOMO LUDENS 1/2000

Списание за театър

Харесва ни
това, че в последното десетилетие
нашият театър все повече
не е
нито училище, нито трибуна
и все повече – изкуство.
Иска ни се
да пишем за играещия човек,
за артиста у всеки човек на театъра.
Преди да започнем
да правим списание за театър,
питаме се:
какво списание за театър
ни се иска да четем и да разглеждаме.
Опитваме се
да го правим такова,
доколкото можем.
Списание за
играта на играещия човек,
за правилата на играта, за играта извън правилата,
за жеста, за словото, за пространствата, за тялото,
за тишината, за звука, за смисъла, за сетивата, за хрумването, за процесите,
за изненадите, за парадоксите, за намеренията, за възторга,
за отчаянието, за срама, за любовта.

“        “        “

Кой е автор на спектакъла?

Избрах този въпрос за тема на първия брой, като имах предвид посоките на движение на нашия театър в последните години.

Хората на театъра все повече искат да участват в него личностно. Не само със своите професионални умения и талант, но и със своя философия, своя гледна точка към света, със свои лични пристрастия и вкусове.

 

Ана Топалджикова

WordPress Video Lightbox