Брой 2-3/2001

HOMO LUDENS 2-3/2001

Списание за театър

Тази книжка обединява в себе си два броя на списанието – втори и трети. Увеличаването на обема й беше продиктувано от намерението ми да събера в нея текстове, които най-общо биха могли да бъдат отнесени към теорията на представлението. Осъществяването на подобно намерение изисква повече страници не само поради самата обширност (за да не кажа необятност) на предмета, а най-вече защото единствено излагането на множество и различни гледни точки за същността, философията, стратегиите и начините за създаване и битуване на театралния спектакъл прави говоренето за него адекватно днес.

Ето защо втори и трети брой на HOMO LUDENS се опитват да изтупат теорията на представлението от праха на обичайните представи за нея у нас като нещо едностранчиво, задължително умозрително и повече или по-малко встрани от непосредственото правене на театър. На следващите 380 страници теоритизират (т. е. разсъждават, осмислят, сравняват, класифицират, анализират и правят изводи) върху собствения си опит, прозрения и търсения много и различни, български и чуждестранни театрали – актьори и театрални изследователи, режисьори и драматурзи, сценографи и критици, философи и историци. Наред със споделените мисли и заключения на хора, участващи в момента в изграждането на съвременния ни театър, са представени емблематични за европейското сценично изкуство теории и важни текстове на доказани авторитети.

Общото между всички автори е удоволствието от теоретизирането върху представлението и върху собственото им място в неговото случване. За някои от тях това удоволствие е току-що открито, за други е старо, съзнателно следвано изкушение.

Разбира се, вземайки за свой предмет теорията на представлението, HOMO LUDENS не се отказва от обичайните си рубрики, тъй като тя (теорията) може да се състои по различни начини и в различни форми. Нещо повече – в способността є да оставя следите си както в по-непосредствените и увлекателни за четене жанрове като есето и интервюто, така и в по-предпоставените и изискващи съсредоточаване професионални рецензии, философско-теоретични статии и научно-исторически текстове, се крие немалка част от заразата да я правиш/пишеш/четеш.

И по този начин – предлагайки разнообразни по характер четива – новата книжка на HOMO LUDENS продължава да настоява на възможността, заявена с първия брой на списанието, да бъде разгръщана навсякъде, по всяко време, от всички интересуващи се от театър. Да има текстове, които да погълнеш на един дъх в трамвая или кафенето, както и такива, на които да отделиш специално внимание и време.

Ясно е от всичко казано дотук, че целта е на страниците на HOMO LUDENS съвременната теория на представлението да бъде представена в своя най-привлекателен, полезен и, в действителност, същински вид – като още една от големите възможности на играещия човек.

Камелия Николова

WordPress Video Lightbox