КЪМ СПЕЦИФИКАТА НА ТЕАТРАЛНИЯ ПРЕВОД: ИНТЕРЖЕСТОВИЯТ И ИНТЕРКУЛТУРНИЯТ ПРЕВОД

Патрис Пави / Теория & История

HOMO LUDENS 2-3/2001

Facebook
Twitter

ЧЕТИ СТАТИЯТА В ПО-ГОЛЯМ ЕКРАН

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox