Брой 14/2009

HOMO LUDENS 14/2009

Списание за театър

Уважаеми читатели,

Обединяващият лайтмотив и фокусна тема на брой № 14 на списание Homo Ludens е Почерците на актьора. Основният стремеж е да се обърне внимание към изкуството на актьора – към неговата история, теория, методологии, личности и практики. Въпреки че съвременният театър си остава доминиран от фигурата на режисьора, той отправя нови предизвикателства за осмислянето на актьорското изкуство днес. Българското театрознание има известен дълг към актьорите – липсват достатъчно изследвания, портрети, анализи на актьорските стилове и индивидуални почерци. Рядкост е и обръщането към големите актьорски имена от миналото на българския театър. Надяваме се, че този акцент в списанието ще провокира интерес към мястото на актьора в спектакъла в началото на новия век, когато определящо е не следването на определена школа, а миксирането на различни подходи в зависимост от личния избор и креативност.

Успоредно с фокусната тема списанието следва своите традиционни рубрики, съставени от интервюта, рецензии, преводни материали. От времето на публикацията на предишния брой на Homo Ludens до днес се разделихме с големи творци от българската и световната сцена. На трима от тях – режисьора Леон Даниел, драматурга Харолд Пинтър и хореографа Пина Бауш – са посветени материалите в рубриката In memoriam.

В този брой публикуваме и два нови интересни текста за театър от български драматурзи: „Приятнострашно” на Яна Борисова и „Апокалипсисът идва в 6 вечерта” на Георги Господинов.

От архива от театрални практики на ХХ век представяме мимическото изкуство на Етиен Дьокру, а от съвременните сценични тренинги – работата на Тадаши Сузуки.

Пожелаваме ви приятно четене!

Румяна Николова

Николай Йорданов

WordPress Video Lightbox