ТЕАТРОВЕДЪТ – ПРЕДСТАВЯ КОЛЕКТИВ

Професията на театроведа е свързана със задълбочено и фокусирано изучаване на театралното изкуство – на неговата специфика и теория, както и на неговата богата и разнообразна, започнала преди повече от две хилядолетия история. Завършващите „Театрознание и театрален мениджмънт“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ имат различни реализации – театрални изследователи, критици и журналисти, редактори, драматурзи, експерти, педагози, мениджъри, куратори и селекционери. Те работят на различни свързани с театралната дейност места – държавни и общински театри; независими организации, компании и фестивали; печатни и онлайн медии; образователни, академични и административни институции. Във видеото вземат участие няколко български театроведи от различни поколения и с богат и различен професионален опит: проф. д. н. Камелия Николова, проф. д-р Венета Дойчева, проф. д. н. Николай Йорданов, доц. д-р Асен Терзиев, доц. д-р Румяна Николова, д-р Ангелина Георгиева, д-р Мирослава Тодорова, д-р Зорница Каменова, д-р Албена Тагарева, д-р Михаил Байков, Илко Ганев, Михаил Тазев. Те представят различните лица на театроведската професия.

Асен Терзиев

 

Сценарий: Камелия Николова и Асен Терзиев

Режисьор: Илко Ганев

Оператор: Павел Павлов

Постпродукция: Икуъл

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox