Николай Йорданов: ТИПОЛОГИЯ НА АКТЬОРА

Николай Йорданов: ТИПОЛОГИЯ НА АКТЬОРА

В поредицата от лекции от рубриката „Театрални диалози“ на платформа Homo Ludens Николай Йорданов обсъжда различните видове актьорско присъствие в съвременния театър.

Николай Йорданов, проф. д.изк.н., е театровед, изследовател в Института по изследване на изкуствата към БАН, гост преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ и НХА. Автор е на множество публикации, свързани с историята и теорията на театъра, както и на три монографии: „Българската драма: Поглед от периферията на текста“ (2002), „Театрите в България между двете световни войни“ (2004), „Театърът в България 1989 – 2015“ (2016), част от авторския екип на „История на българския театър. Т.4“ (2011, в колектив). Член е на редакционния екип на сп. “Homo Ludens”. Съосновател е и директор на фондация „Виа Фест“, организатор на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ и платформата „Световен театър в София“.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox