ПАТРИС ПАВИС: НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В АНАЛИЗА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО

ПАТРИС ПАВИС: НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В АНАЛИЗА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО

Изтъкнатият френски театрален изследовател и преподавател Патрис Павис изнесе в рамките на  Международния театрален фестивал „Варненско лято“ 2023 лекция на тема „Нови тенденции в анализа на представлението“ и ви представяме откъс от нея. В лекцията той обсъжда съвременни посоки в анализа на представлението, които идват след формалния, неутрален, неисторически семиотичен подход. Проф. Павис коментира стратегии, основани на феминизма, пола, идентичността, въпроса за възрастта, расата и постколониалната теория.

Проф. Патрис Павис е един от най-големите френски и световни учени в областта на театъра и театралната теория. Неговата изследователска работа обхваща анализ на представлението, теорията на театъра и на текста. Автор и съставител е на много научни трудове и сборници, сред които са „Речник на театъра“ (1987), „Анализът на драматичните текстове“ (2003), „Анализ на представлението“ (2005), „Съвременната постановка“ (2007) и др.

На английски език с превод на български.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox