Международна конференция ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ТЕАТРАЛНОТО НАСЛЕДСТВО ОТ ВРЕМЕТО НА КОМУНИЗМА

На 4 и 5 юни 2023 във Варна ще се проведе международна конференция на тема „Преосмисляне на театралното наследство от времето на комунизма“.

 

Целта на конференцията е да предложи различни гледни точки и да дебатира върху проблема как се пишат/разказват историите на изкуствата (и по-специално на театъра) в периода 1945–1989. Въпросът опира до ценностни избори, но и до методологически стратегии. Коя да бъде доминантната историческа перспектива? – на емпиричното описание на процеси, факти и събития, на контекстуалното полагане на произведения и автори, на реконструкция на механизмите на цензурата или на съпротивите срещу режима? Как да се движи историческият разказ – по линията на творби, които запазват своята предишна стойност и след падането на режима или по линията на пробивите в нормативната естетика? Как да бъде намерен балансът между безпристрастния анализ на художествен език и оценката за гражданската позиция на неговите създатели?

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

4 юни 10.00 – 12.30
Фестивален и конгресен център Варна (зала 4)

10.00 – 10.15 Модератор проф. д. н. Камелия Николова

10.15 – 10.30 д-р Юстина Михалик-Томала, Лодзки университет, Полша

Мъртвият клас на Тадеуш Кантор като художествен отговор на следвоенната реалност в Полша

10.30 – 10.45 доц. Петър Христов, театрален критик, университетски преподавател, преводач, Чехия

Моята култура, моят дом

10.45 – 11.00 д-р Йенс Рихард Гирсдорф, Университет Конкордия, Монреал, Канада

Защо все още говорим за източно-германския танц: 34 години след падането на Берлинската стена

11.00 – 12.30 Дискусия

 

4 юни 14.00 – 16.30
Фестивален и конгресен център – Варна (зала 4)

14.00 – 14.15 Модератор: доц. Румяна Николова

14.15 – 14.30 проф. Камелия Николова, Институт за изследване на изкуствата

Театърът в България в периода 1945-1989: между идеологията, хитруването и бягството

14.30 – 14.45 проф. Николай Йорданов, Институт за изследване на изкуствата

Конформизъм и съпротиви

14.45 – 15.00 проф. Венета Дойчева, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, България

Как е възможно да се напише история на българския театър от соц-епохата?

15.00 – 16.30 Дискусия

***

5 юни 10.00 – 12.30
Фестивален и конгресен център Варна (зала 4)

10.00 – 10.15 Модератор: проф. Николай Йорданов

10.15 – 10.30 проф. Пламен Дойнов, Нов български университет

Соцреалистическият канон в българската драматургия: конструиране, пренаписване, изличаване

10.30 – 10.45 д-р Тони Николов, журналист и философ, България

Цветан Стоянов и спорът за „духа на мястото“ през 60-те години

10.45 – 11.00 доц. Александър Донев, Институт за изследване на изкуствата

Логика и типология на българския социалистически киноблокбастър

11.00 – 12.30 Дискусия

 

Работни езици: английски и български

Конференцията се провежда в рамките на 31. Международен театрален фестивал „Варненско лято“.

 

Конференцията се организира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox