Премиера на сборник от конференцията „Преосмисляне на театралното наследство от времето на комунизма“

Имаме удоволствието да ви поканим на 19 януари 2024 от 17:00 ч в Галерия „Средец“ в  Министерство на културата на премиера на сборника с доклади, представени в рамките на международната конференция „Преосмисляне на театралното наследство от времето на комунизма“.

Конференцията се проведе във Варна на 4 и 5 юни 2023 в рамките на международния театрален фестивал „Варненско лято“. Нейната цел бе да предложи различни гледни точки и да дебатира върху проблема как се пишат / разказват историите на изкуствата (и по-специално на театъра) в периода 1945–1989. Въпросът опира до ценностни избори, но и до методологически стратегии. Как да разкажем културата на Източна Европа в периода на комунизма за бъдещите поколения? Коя да бъде доминантната историческа перспектива? – на емпиричното описание на процеси, факти и събития, на контекстуалното полагане на произведения и автори, на реконструкция на механизмите на цензурата или на съпротивите срещу режима? Как да се движи историческият разказ – по линията на творби, които запазват своята предишна стойност и след падането на режима или по линията на пробивите в нормативната естетика? Как да бъде намерен балансът между безпристрастния анализ на художествен език и оценката за гражданската позиция на неговите създатели?

В конференцията взеха участие изследователи на културните процеси и театрали от България, Германия, Полша и Чехия.

В двуезичната книжка са събрани и публикувани на български и английски представените доклади, разделени в три модула: „Проблемът за историческия разказ“, „Нормативност и излази“ и „Въпросът за наследството“.

На представянето ще имате възможност да получите безплатен екзепмляр от сборника.

Конференцията и публикацията на докладите се осъществяват в  рамките на проект, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox