Премиера на сборник с изследвания върху театъра в България от времето на комунизма

На 19 януари 2024 от 17:00 ч. в Галерия „Средец“ в  Министерство на културата ще се състои представяне на сборника със студии „Българският театър 1945 – 1989“.

Той предлага аналитични разрези на театралната действителност в България през периода на комунизма. Те обхващат различни аспекти от социокултурния контекст, в който театърът съществува – културните политики към театъра, идеологическата цензура, театралното образование, както и основните съставни части на художествения процес – драматургията, режисурата, изкуството на актьора и сценографията. Фокусът е върху драматичния театър, но в отделна студия е проследено и развитието на кукленото изкуство в страната. Без да търси цялостен и изчерпателен исторически разказ за театралния живот през този период, сборникът събира индивидуалните авторови погледи към процесите в театъра, протичали  в продължение на четири и половина десетилетия. Отделните студии се опитват да трасират изминатия път, очертавайки траектории на художествени постижения, на смяна на творческите поколения и на развитие на театралния език, но и на прекъснати традиции, на ограничения в свободите на изразяване, на естетически рестрикции. Такава е противоречивата природа на действителността, в която живее българският театър в годините между 1945 и 1989.

Автори на студиите са водещи изследователи на историята на българския театър. Съставители и научни редактори са проф. Камелия Николова, проф. Николай Йорданов, доц. Румяна Николова.

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант“ 2022.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox