ТЕАТЪРЪТ И МЕДИИТЕ: РАЗГОВОР С ФИЛИП АУСЛАНДЕР

Филип Аусландер е американски учен и изследовател в няколко полета, в които се кръстосват различни изкуства и дисциплини. Неговият основен изследователски интерес е към проблема за представлението и изпълнението по отношение на изобразителното изкуство, музиката, медиите и технологиите. Той пише за естетическото и културно значение на представлението и изпълнението в такива различни сфери като театъра, актьорството в киното, пърформанс арт-а, стенд-ъп комедията, роботиката, юридическите процедури. Той е преподавател в Технологическия университет в Джорджия, където води разнообразни предмети като „Радио“, „История на изследванията на представлението“, „Музиката като представление“, „Актьорство за екран“, тъй като самият той е също и актьор.

Филип Аусландер е редактор на уебсайта The Art Section (https://www.theartsection.com/). Автор е на 7 книги, като две от тях са свързани с театъра: сборникът с есета „От актьорска игра до пърформанс: есета по модернизъм и постмодернизъм“ (1999) и „На живо: представлението в медийната култура“, която има две издания – през 1999 г. и 2008 г., като предстои и трето допълнено издание.

https://auslander.lmc.gatech.edu/

 

Модератори на разговора:

доц. д-р Асен Терзиев – театровед, преподавател по „История на европейския театър“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Автор на 2 монографии: „Театралността – езикът на представлението“ (2012) и „Драмата и Английският романтизъм – Уърдзуърт, Колридж, Байрон, Шели“ (2019). Член на редколегията на сп. “Homo Ludens”.

д-р Ангелина Георгиева – театровед, преподавател по „Съвременен танц и пърформанс“ и „Театрална журналистика и интернет“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Главен редактор на „Списание за танц“. Член на редколегията на сп. “Homo Ludens”.

С превод на български език.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox