ЗА ПОНЯТИЕТО “PERFORMANCE”: РАЗГОВОР С МАРВИН КАРЛСЪН

Марвин Карлсън е професор в Нюйоркския университет и театрален изследовател с огромни постижения. Той основава дигиталното издание “European Stages” (https://europeanstages.org/) и е автор на над 250 научни статии в областта на театралната история, теория и драма. Неговите публикации са превеждани на множество езици. Много от книгите му са посветени на театралната история като: „Театърът и Френската революция“ (1966), „Гьоте и театърът във Ваймар“ (1978), „Италианската сцена от Голдони до д’Анунцио“ (1981), „Волтер и театърът на 18. век“ (1998). Двете най-известни и влиятелни теоретични изследвания на Марвин Карлсън са публикуваната за първи път през 1984 г. Това са „Теории на театъра“, която излиза и в разширено издание през 1993 г., и „Проблемът за представлението (performance) – критическо въведение“ от 1989 г. В тези две изследвания Марвин Карлсън проследява историческото развитие на мисленето за театъра и представлението от античността до наши дни.

Проф. Карлсън е носител на множество награди, сред които стипендия „Гугенхайм“, награда за цялостно творчество от Театралната образователна асоциация ATHE, награда за театрална критика от Корнелския университет, награда на Американската асоциация за театрални изследвания за изключително изследване в областта на театралната история; награда за есе на името на Оскар Брокет и др.

 

Модератори на разговора:

проф. д. изк. Николай Йорданов – театровед, изследовател в Института по изследване на изкуствата към БАН,  преподавател по „Анализ на представлението“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Автор на множество публикации, свързани с историята и теорията на театъра, и на три монографии: „Българската драма: Поглед от периферията на текста“ (2002), „Театрите в България между двете световни войни“ (2004), „Театърът в България 1989 – 2015“ (2016). Член на редколегията на сп. “Homo Ludens”.

доц. д-р Асен Терзиев – театровед, преподавател по „История на европейския театър“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“; театрален рецензент и с повече от 150 публикации. Автор на 2 монографии: „Театралността – езикът на представлението“ (2012) и „Драмата и Английският романтизъм – Уърдзуърт, Колридж, Байрон, Шели“ (2019). Член на редколегията на сп. “Homo Ludens”. Преводач на текстове на Марвин Карлсън (сп. “Homo Ludens” бр. 19/ 2016, бр. 24/2021.)

С превод на български език.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox