РАЗГОВОР С ИВАН МЕДЕНИЦА: ТЕНДЕНЦИИТЕ В СЪВРЕМЕННАТА ТЕАТРАЛНА СЦЕНА

Разговор на Асен Терзиев със сръбския театрален критик, изследовател и куратор Иван Меденица за тенденциите в съвременната театрална сцена.

Иван Меденица беше ментор на международен уъркшоп за млади театрални критици, организиран от Международната асоциация на театралните критици съвместно с Международния театрален фестивал „Варненско лято“ в периода 4–9 юни 2023 във Варна.

Иван Меденица (Сърбия) е доцент във Факултета за театър Белградския университет, където преподава история на световната драма и театър. Редовно публикува статии в национални и международни списания. Председател или съпредседател е на пет международни симпозиума на театралните критици и изследователи, организирани от престижния сръбски театрален фестивал Sterijino Pozorje в Нови Сад и Международната асоциация на театралните критици (IATC). Участвал е в редица международни конференции и е изнасял лекции в Хумболтовия университет (Берлин), Йейлското училище по драма, Университета в Клуж (Румъния), както и в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Носител е на национални награди за критика. В периода 2003–2007 е артистичен директор на сръбския национален театрален фестивал Sterijino Pozorje в Нови Сад, а от 2015 г. до 2022 г. – на международния театрален фестивал BITEF в Белград. Меденица е член е на изпълнителния комитет на IATC и е част от редколегията на нейното специализирано онлайн издание за театър Critical Stages.

Модератор на разговора:

Доц. д-р Асен Терзиев е театровед, преподавател по „История на европейския театър“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, където е ръководител на катедра „Театрознание“. Театрален рецензент с повече от 150 публикации. Автор на две монографии: „Театралността – езикът на представлението“ (2012) и „Драмата и Английският романтизъм – Уърдзуърт, Колридж, Байрон, Шели“ (2019). Член на редколегията на сп. “Homo Ludens”.

 На английски език с превод на български.

Comments are closed.

WordPress Video Lightbox